Macintosh8100/80、Power Macintosh8100/80AV - Apple / Macintoshのカタログ

Macintosh8100/80、Power Macintosh8100/80AV

Power Macintosh8100/80、Power Macintosh8100/80AV

Power Macintosh8100/80Power Macintosh8100/80AVは、POWerPCマイクロプロセッサを搭載した今までのMacintoshコンピュータの中で最高の性能と処理速度を実現する製品です。

Power Macintosh8100/80、Power Macintosh8100/80AV

Power Macintosh8100/80、Power Macintosh8100/80AV

  • 発売日:1994年3月14日 発売開始から年目
update: 2021年9月9日12:18 am